Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden over het Corona vaccin

Vraag 1: Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg bij de huisarts?
Nee, u kunt niet kiezen welk vaccin u krijgt. Dit vaccin is geschikt voor u.
De regering heeft bepaald wie welk vaccin krijgt.

Vraag 2: Ik wil me niet laten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Wat nu?
Niet vaccineren betekent dat u onbeschermd bent tegen het Corona-virus. U kunt niet kiezen welk vaccin u krijgt. Het beschikbare vaccin is geschikt voor uw leeftijdsgroep.
De regering heeft bepaald wie welk vaccin krijgt.
Wanneer u ouder bent dan 65 jaar dan kunt u wachten op een oproep van de GGD. Bij de GGD kunt u ook niet kiezen welk vaccin u krijgt.

Vraag 3: Ik wil me later vaccineren. Kan dat?
Ja, dat kan, maar het kan lang duren voordat u weer gevaccineerd kunt worden. Eerst gaan de mensen voor die gelijk wél willen. Tot die tijd bent u dus onbeschermd tegen het Corona-virus.

Vraag 4: Ik heb een medische indicatie. Wanneer word ik door de huisarts gevaccineerd?
Tussen 3 en 18 mei zult u een oproep ontvangen om een afspraak te maken bij de GGD voor een vaccinatie met Pfizer of Moderna. Meer informatie hierover vindt u hier.

Vraag 5: Mag ik komen met Corona-klachten?
Nee.
Doe een Corona-test en blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten:
– meer dan 37,5 graden
– moeite met ademen
– opeens niet meer ruiken of proeven
– hoesten
– niezen
– snot in je neus
– keelpijn

Bij koorts of moeite met ademen moet iedereen die bij u in huis woont, óók thuisblijven. Koorts is meer dan 38 graden.
Blijf ook thuis:
– als u een coronatest deed en de uitslag nog niet weet;
– als u in contact was met iemand met Corona

Vraag 6: Moeten ik en mijn huisgenoten thuisblijven als ik koorts krijg na de vaccinatie?
Wanneer u koorts heeft, die binnen 48 uur na de vaccinatie is ontstaan, is de kans groot dat het een bijwerking is van de vaccinatie. U kunt het beste zelf wel thuis blijven. Uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven.

Heeft u naast koorts ook nog andere klachten die passen bij corona, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, maak dan een afspraak voor een coronatest. Blijf zelf thuis en uw huisgenoten blijven ook thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij twijfel kunt u overleggen met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD.

Wanneer u ná 48 uur na de vaccinatie koorts krijgt, kan er sprake zijn van corona. Laat u dan testen. U en uw huisgenoten moeten dan thuis blijven tot de testuitslag bekend is.

Vraag 7: Ik heb al het Corona-virus gehad. Moet ik nu ook een 2e vaccinatie?
U heeft maar één vaccinatie tegen corona nodig, wanneer u minder dan zes maanden geleden corona heeft gehad. Nadat u besmet was met het coronavirus heeft uw lichaam antistoffen tegen het virus gemaakt. Met nog één vaccinatie maakt uw lichaam nóg meer antistoffen aan. Zo veel dat een tweede vaccinatie niet meer nodig is. Zie het advies van de Gezondheidsraad over één vaccinatie na infectie met COVID-19:

Weet u zeker dat u in de afgelopen zes maanden corona heeft gehad? Als u de afgelopen 6 maanden een positieve testuitslag heeft gehad via de GGD, de huisarts of het ziekenhuis dan kunt u ervan uitgaan dat u corona heeft gehad. Dan kunt u ervoor kiezen om één vaccinatie te krijgen. Meld dit dan bij het maken van uw afspraak of als u de eerste vaccinatie krijgt. U hoeft de testuitslag niet te laten zien.

Weet u niet zeker of u corona heeft gehad? Laat u dan twee keer vaccineren.

Uitzondering: Sommige mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt hebben wél twee vaccinaties nodig, ook als ze corona hebben gehad. Dit zijn:
– Patiënten met een bloedziekte die onder behandeling zijn bij een hematoloog;
– Patiënten met een ernstige nierziekte die aan de dialyse zijn, of binnenkort aan de dialyse gaan;
– Patiënten die een orgaan-, stamcel of beenmergtransplantatie hebben gehad bij wie het afweersysteem niet goed meer werkt. Of patiënten die voor een transplantatie op de wachtlijst staan;
– Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

Vraag 8: Kan ik na vaccinatie nog corona krijgen?
De kans dat u na de eerste vaccinatie heel ziek wordt van het Corona-virus is klein. Na de tweede vaccinatie is de kans om heel ziek te worden nog veel kleiner. U bent dan nog beter beschermd. Het is daarom belangrijk om ook de tweede vaccinatie te halen. 
1 tot 2 weken na de tweede vaccinatie is 60 tot 90 % van de mensen beschermd tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd tegen ziek worden, maar wel tegen ernstig ziek worden.

Vraag 9: Kan ik na vaccinatie anderen nog besmetten met corona?
Dat weten we niet zeker. Voor gevaccineerde mensen gelden dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn, namelijk:
– houd altijd 1,5 meter afstand van andere mensen;
– draag een mondkapje in gebouwen, op school en in het openbaar vervoer;
– was uw handen een paar keer per dag met zeep;
– nies en hoest in uw elleboog;
– geef geen hand.

Vraag 10: Kan ik op de reservelijst komen bij de huisarts?
De huisarts beschikt alleen over het AstraZeneca vaccin. Dit mag (nog) niet toegediend worden aan personen onder de 60 jaar. Om deze reden kunnen we nu dus (nog) geen patiënten op de reservelijst plaatsen.

Vraag 11: Ik ben onder de 60 en heb al een vaccinatie met AstraZeneca gekregen. Kan ik nu ook de 2e vaccinatie krijgen?
Het is belangrijk dat de tweede vaccinatie van hetzelfde merk is, als de eerste vaccinatie. U kunt veilig de tweede vaccinatie van AstraZeneca krijgenbij uw huisarts, ook wanneer u jonger bent dan 60.

Vraag 12: Ik kan niet op de aangegeven datum voor de 2e vaccinatie. Kan ik de vaccinatie dan eerder of later krijgen?
De aanbevolen interval is 10-14 weken tussen beide vaccinaties. Het vaccin mag echter tussen de 4 en 14 weken gegeven worden, maar hoe eerder hoe minder effectief het vaccin is.
Wanneer u niet kunt op de datum van de 2e vaccinatie, kunt u dit het beste zo snel mogelijk doorgeven aan de assistente van uw huisarts. Zij zal hier een notitie van maken. We kunnen niet 1 iemand apart vaccineren, omdat de vaccins per 11 doses verpakt zijn en we anders de rest moeten weggooien. We proberen een groepje van 11 patiënten te bundelen om deze tegelijk te kunnen vaccineren.

Vraag 13: Wat is er bekend over een ernstige bijwerking na vaccinatie met AstraZeneca?
Tot begin april heeft Bijwerkingencentrum Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) acht meldingen van een zeldzaam ernstig ziektebeeld na vaccinatie met AstraZeneca ontvangen. Het gaat om een combinatie van stolselvorming (trombose) én een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie). De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na vaccinatie. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA European Medicines Agency ) heeft op basis van alle beschikbare gegevens de conclusie getrokken dat er een mogelijk verband is met het vaccin en dit ernstige ziektebeeld. Maar dat de kans dat dit beeld ontstaat zeer klein is. 

Vraag 14: Waarom gaat de vaccinatie met AstraZeneca door voor mensen geboren in 1960 of eerder?
De Gezondheidsraad adviseert om AstraZeneca in te blijven zetten voor mensen boven de 60 jaar (geboren in 1960 of eerder). Het risico op ernstige gevolgen van de ziekte COVID-19 op oudere leeftijd is veel groter dan het risico op het ernstige, maar zeldzame ziektebeeld van stolselvorming en een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. Daarom blijft de vaccinatie doorgaan voor mensen geboren in 1960 of eerder. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin via de GGD. 

Vraag 15: Is het duidelijk hoe deze zeldzame bijwerking ontstaat?
Hoewel de combinatie van stolselvorming (trombose) met een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) ernstig is, komt dit maar zeer zelden voor.  Men weet nog niet precies hoe dit beeld ontstaat, maar er wordt gedacht dat dit misschien komt door een reactie van het afweersysteem, die ook wel wordt gezien bij mensen die behandeld worden met heparine. De Nederlandse Internisten Vereniging en Federatie Medische Specialisten hebben dat gemeld aan de specialisten. Zij geven ook aan welke diagnostiek en behandeling overwogen moet worden bij iemand die na vaccinatie dit ernstige ziektebeeld krijgt.
Meer informatie over het gemelde zeldzame ziektebeeld is hier te vinden: COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets | European Medicines Agency (europa.eu)

Vraag 16: Wat moet ik doen als ik na de vaccinatie klachten krijg?
Na de vaccinatie kunt u last krijgen van (veel voorkomende) bijwerkingen binnen de eerste twee dagen zoals gevoeligheid en pijn op de plek van de prik. Ook spierpijn kan voorkomen, net als vermoeidheid, verhoging en koorts, koude rillingen, gewrichtspijn en misselijkheid. Deze bijwerkingen komen vaak voor, maar verdwijnen ook na een aantal dagen vanzelf. 
Bel uw huisarts of de huisartsenpost als u na vaccinatie last krijgt van: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen (dikkere benen) of buikpijn die lang duurt. 
Bel uw huisarts of de huisartsenpost ook direct als u een paar dagen na vaccinatie last krijgt van: ernstige of langdurende hoofdpijn, wazig zien, blauwe plekken of kleine ronde plekjes (puntbloedingen) op uw huid op een andere plek dan waar u geprikt bent. 

U kunt alle vermoedens van bijwerkingen van de vaccinatie melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Meld vooral die bijwerkingen die u opvielen. Bijvoorbeeld omdat de bijwerking niet in de bijsluiter staat. Of omdat de bijwerking anders of heviger verliep dan u had verwacht.

Vraag 17: Als ik trombose of een embolie heb gehad, heb ik dan meer risico op trombose door de vaccinatie met AstraZeneca? 
Nee, we zien niet meer trombose of embolie na de vaccinatie. Mensen die eerder een trombose of embolie hebben gehad hebben niet meer risico op dit zeldzame ziektebeeld. Dit geldt ook voor mensen die trombose of embolieën door COVID-19 hebben gehad.

Vraag 18: Ik heb een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie), gebruik bloedverdunners, of heb een stollingsstoornis (gehad). Loop ik dan meer risico op dit ernstige ziektebeeld na vaccinatie met AstraZeneca?
Nee, er zijn geen aanwijzingen dat u meer risico loopt op dit ernstige ziektebeeld na vaccinatie met AstraZeneca als u een tekort heeft aan bloedplaatjes, bloedverdunners gebruikt of een stollingsstoornis heeft (gehad).   

Vraag 19: Loop ik meer risico op dit ernstige ziektebeeld als ik de pil gebruik?
Nee, er zijn geen aanwijzingen dat mensen die de pil gebruiken na de vaccinatie vaker dit ernstige ziektebeeld krijgen. 

Vraag 20: Ik heb in het verleden heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT) gehad. Loop ik nu meer risico met Astrazeneca?
HIT is een zeldzame en zeer ernstige aandoening die ontstaat door het gebruik van heparine. Het is nog onbekend of patiënten die HIT hebben gehad een verhoogd risico hebben op de zeldzame bijwerking van het Astra Zeneca-vaccin. Patiënten die HIT hebben gehad kunnen het best contact opnemen met hun behandelend specialist, die geïnformeerd wordt vanuit de wetenschappelijke verenigingen om tot een goed advies te komen.

Vraag 21: AstraZeneca vaccin in het kort
AstraZeneca vaccin tegen COVID-19 (Vaxzevria)
klik hier voor meer informatie.

Meer informatie vindt u op www.coronavaccinatie.nl en thuisarts.nl.

gezondheidsverklaring

Hieronder de link voor de gezondheidsverklaring die u moet voorleggen bij het covid vaccin

 

https://www.praktijkstokdijkkade.nl/assets/files/gezondheidsverklaring.pdf

Het Corona vaccin nieuwe update

Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent, bel dan niet naar de praktijk! Maar kijk via de onderstaande link

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-een-vaccinatie-tegen-het-coronavirus

 

Vaccineren Corona-vaccin bij gebruik bloedverdunner

Wij krijgen veel vragen over het vaccineren tegen COVID bij gebruik bloedverdunners.

We onderscheiden hierbij 3 groepen.

Bij gebruik van:

Acetylsalicylzuur (Ascal®) en
Clopidogrel (Grepid®)
zijn geen speciale maatregelen nodig.

Bij gebruik van:
Acenocoumarol (Sintrom®) en
Fenprocoumon (Marcoumar®)

dient in de week vóór de vaccinatie de antistolling (INR) bepaald te worden. De waarde moet onder de 3,5 zitten.

Bij gebruik van de zogenaamde NOACs of DOACs :
Dabigatran (Pradaxa®),
Apixaban (Eliquis®),
Edoxaban (Lixiana®) en
Rivaroxaban (Xarelto®)

dienen deze middelen 6 uur vóór de vaccinatie te zijn ingenomen. Als u het middel ’s avonds inneemt, kunt u zonder problemen de dag erop gevaccineerd worden (mits u natuurlijk op de prikdag het middel ook ‘savonds gaat innemen).

 

De 2e uitnodiging voor het vaccin

Vol ongeloof lazen wij het bericht van oa Minister de Jonge over de tweede vaccinatie. In het begin werd er geadviseerd de tweede vaccinatie te geven na 4-12 weken. Al snel kwam het advies dit zeker na 10 weken te doen. Om dit vervolgens weer te veranderen naar 12-14 weken. En nu... na 6 weken zou al prima zijn. Onze praktijkmanager regelt de tijd in onze agenda’s zo goed mogelijk. Zij zal maandag 31 mei wederom kijken wat de mogelijkheden zijn. Belt u alstublieft niet naar de praktijk, we zijn er mee bezig, maar de reguliere zorg moet ook door! Dank u voor uw begrip.

Wat kunt u doen bij vragen over ziekte en gezondheid die niet gaan over corona?

Bent u of uw naaste bezorgd over uw klachten of gezondheid? Twijfelt u of iets kwaad kan? Kijk dan eerst op Thuisarts.nl. Daar leest u wat u kunt doen en of u de huisarts moet bellen.

Twijfelt u toch nog? Of worden uw klachten erger? Bel dan uw eigen huisarts. Ook tijdens deze coronacrisis kunt u uw in dat geval altijd uw huisarts bellen.

Ga NIET naar uw huisarts toe. Bel uw huisarts.

Zoals u gewend bent, zal de assistente u vragen stellen. Zo weet zij welke zorg op dat moment het beste bij u past, bijvoorbeeld een advies via de telefoon, een afspraak met de huisarts op de praktijk of bij u thuis. Of soms hulp van een andere zorgverlener.

Door corona en de maatregelen is het niet altijd verstandig dat u naar de praktijk komt. Of dat de huisarts bij u thuiskomt. Misschien wilt u dit zelf ook liever niet, bijvoorbeeld omdat u een zwakke gezondheid heeft.

Uw huisarts overlegt met u wat in uw situatie het beste is. Samen bekijkt u hoe het voor u zo veilig mogelijk kan. Dat is extra belangrijk tijdens deze coronacrisis.

Uw huisarts heeft nog andere manieren om uw klachten te beoordelen en u het beste advies, behandeling of begeleiding te geven. Bijvoorbeeld door te bellen met u. 

Als blijkt dat u toch moet komen, dan zorgt uw huisarts altijd dat dat veilig kan. Uw huisarts zorgt ervoor dat u geen risico op besmetting loopt. Dit doet de huisarts door ervoor te zorgen dat u niet dichtbij iemand komt die (mogelijk) corona heeft. Bijvoorbeeld door af te spreken dat u op de praktijk komt als er geen andere mensen zijn. Of door u uit te nodigen op een andere praktijk waar geen mensen met corona-klachten zijn.

Ook als de huisarts naar u toe moet komen zorgt de huisarts dat hij/zij u niet kan besmetten.

Soms heeft u regelmatig begeleiding en controle nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner. Bijvoorbeeld als u diabetes of een longziekte heeft. Door corona worden veel afspraken uitgesteld. Uw huisarts zal samen met de praktijkondersteuner bekijken hoe u toch zoveel mogelijk de zorg kunt krijgen die u nodig hebt. Vaak gaat dat via de telefoon, via videobellen of via internet.

Dus, ook tijdens de coronacrisis geldt:

Maak u zich zorgen over uw gezondheid? Heeft u klachten?

Kijk op Thuisarts.nl of u er zelf iets aan kunt doen.

Op Thuisarts staat vaak ook wanneer u uw huisarts of specialist beter kunt bellen.  

Bel uw huisarts of specialist bij klachten. Dat blijft belangrijk, ook in deze coronatijd.

Komt NIET naar de praktijk.

Uw Zorg online (patienten portal)

Nieuwe service voor patiënten

Sinds kort kunt u gebruik maken van nieuwe services op de website van de praktijk.

In de beveiligde patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel afspraken bij uw arts maken en herhaalmedicatie aanvragen. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren.

Receptservice
Vraag recepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvang indien nodig herinneringen voor uw medicatie.

Webagenda
Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt. De afspraken vinden plaats op de praktijk. Bij klachten die kunnen wijzen op Corona belt u de assistente


Na uw aanmelding op de website koppelen wij na een controle uw account aan ons informatie systeem.

praktijkstokdijkkade.uwzorgonline.nl

Corona-virus

 • Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven.
 • Klachten zijn: koorts met daarbij hoesten of moeilijk ademhalen. 
 • Voorkom besmetting met virussen:
  • Was regelmatig uw handen.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Bel uw huisarts als alle 3 dingen voor u kloppen:
  • U bent in een risicogebied geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.
  • U heeft koorts (38 graden of hoger).
  • U heeft ook 1 of 2 van deze klachten: hoesten, moeilijk ademhalen.
 • Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten.

Ik denk dat ik een blaasontsteking heb. Wat nu?

Kijk op https://www.thuisarts.nl/blaasontsteking voor verdere informatie.

U kunt dagelijks uw  urine laten controleren. Buiten op de tafel bij de praktijk staat een bak waar u uw "gewassen plas" in een schoon potje kan inleveren. Tevens ligt er ook een formulier wat u mag invullen.

Misschien vraagt u zich af, wat is een gewassen plas? Hieronder leest u de uitleg.

WAT IS EEN "GEWASSEN PLAS" ?
1.Gebruik een schoon potje, te verkrijgen in de praktijk
2. Was het geslachtsdeel alleen met water
3. Plas het eerste gedeelte van de urine uit in het toilet.
4. Vang hierna de urine rechtstreeks in het potje op (middenstroom), het laatste gedeelte kunt u
weer in het toilet plassen.
5. Urine gelijk wegbrengen. Bacteriën krijgen dan minder tijd om zich te vermeerderen. Binnen een
uur na het plassen moet de urine door de assistente zijn nagekeken. Als dit niet lukt kunt u de urine
het beste zolang in de koelkast bewaren (maximaal 24 uur).
Voor onderzoek op blaasontsteking hoeft het niet de eerste ochtendurine te zijn, wel dient de urine
zo vers mogelijk te zijn en moet u ongeveer 3 uur niet geplast hebben.

Stoppen met roken

Ben jij eigenlijk wel klaar met die sigaret? Kijk nu welke manier om te stoppen het beste bij jou past. En weet dat hulp bij stoppen met roken vanaf 1 januari volledig vergoed wordt zonder dat het ten koste gaat van je eigen risico.
https://zurl.co/PrLH

Andere websites:
www.destopsite.nl
www.rokendebaas.nl
www.zelfhulptabak.nl
www.ikstopnu.nl

Uiteraard bent u ook van harte welkom bij onze POH Marleen

Het spreekuur van Dokter van Koppen gaat stoppen

Ruim vijf jaar geleden is dokter Bruin met enthousiasme gestart met een nul-praktijk in Maasdijk. Dit op verzoek van de lokale middenstand en de apotheker van Maasdijk. Een start met letterlijk niet één patiënt. Met hulp van de huisartsenpraktijk Stokdijkkade in Naaldwijk hebben we de deuren geopend aan de Waldeck Pyrmontstraat.
De opzet was nog een huisartsenpraktijk te starten naast die van dokter Aziz om zo lokaal laagdrempeligere huisartsenzorg te kunnen aanbieden.
Na een aantal jaren heeft hij het stokje overgedragen aan dokter van Koppen en zij heeft de afgelopen jaren de praktijk voortgezet.
Helaas blijkt na al die jaren dat de praktijkgrootte nauwelijks groeit en het niet meer vol te houden is om  het op deze voet voort te zetten.
Dat betekent dus dat de deuren van huisartsen praktijk Maasdijk per 30 mei as gesloten zullen zijn.
U bent in de toekomst welkom aan de huisartsenpraktijk Stokdijkkade in Naaldwijk.
Voor het maken van een afspraak verandert er niets. U kunt telefonisch een afspraak maken op 0174-624158.

Ongeacht deze verandering blijven wij uw recepten versturen naar de apotheek zoals die momenteel bij ons bekend is. Dus wanneer u contact heeft met huisartsenpraktijk Stokdijkkade in Naaldwijk, kunt u uw medicijnen gewoon bij Apotheek Maasdijk afhalen of door hen bij u thuis laten bezorgen. Apotheek Maasdijk blijft geopend zoals u gewend bent.

Wie werken er deze week?

Wie werken er deze week? 
Maandag : 2e Pinksterdag 
Dinsdag : Maikel Bruin en Casper van der Noordt
Woensdag : Maikel Bruin, Esther Mooij en Ynke Vellinga
Donderdag : Esther Mooij en Ynke Vellinga
Vrijdag : Maikel Bruin, Jenny Zuidgeest en Marleen Giezenaar
 
 
 

Enquête

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer vijf minuten van uw tijd en is anoniem.

Uw mening telt

Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt.

Dit onderzoek maakt deel uit van onze praktijkaccreditering, waarmee we de zorgverlening en praktijkvoering laten toetsen door een onafhankelijke partij (NPA).

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u de praktijk het beste mee!

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst

 

https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=812874af-eab0-487a-a3ad-703b8ae06a4b

 

 

Zo werkt het:

·        Klik op Vragenlijst openen

·        Klik op een hoofdstuk om te beginnen met invullen.

·        Klaar? Klik het volgende hoofdstuk aan.

·        vragenlijst kunt u precies zien hoeveel vragen u heeft ingevuld, en hoeveel nog niet.

Wilt u meer weten over het belang van praktijkaccreditering voor u als patiënt? Kijk op:

https://npacertificering.nl/patiënt/

Medische vragen kunnen helaas niet via de mail beantwoord worden. Bel hiervoor naar de praktijk.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Inloopspreekuur stopt

Wij hebben besloten om na de Corona periode te stoppen met het inloopspreekuur. Mede om toch ook afstand te waarborgen in onze wachtkamers. Op dit moment zijn wij nog aan het kijken hoe we het beste onze spreekuren kunnen indelen. Info volgt.

Wanneer zijn de artsen afwezig?

Dokter Vellinga 17 tm 21 mei

Wanneer is de praktijk gesloten?

De praktijk is in principe niet gesloten voor vakanties.

Kan ik altijd bloed komen prikken?

Bloedprikken kan dagelijks op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistente

Moet ik nuchter zijn voor bloed prikken?

U moet alleen nuchter zijn als uw glucose of cholesterol wordt afgenomen. Nuchter wil zeggen: niet eten, drinken en roken vanaf 00.00 uur tot het moment dat u komt prikken. Een glaasje water mag en u mag uw medicijnen innemen.

Medicijnen herhalen, hoe gaat dat?

Wanneer u een medicijn wenst te herhalen kan dat telefonisch (0174-624158 via keuze 2) of via deze link.
U kunt bellen tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Belt u voor 11.00 uur, dan kunt u uw medicijn(en) de volgende dag ophalen na 14.00 uur bij uw apotheek. Herhaalrecepten aangevraagd na 11.00 uur kunnen pas de dag daarna worden opgehaald vanaf 14.00 uur. Houdt hier rekening mee als het weekend of vakanties eraan komen. Dit betekent bijvoorbeeld dat recepten besteld op vrijdag na 11.00 uur pas dinsdag na 14.00 uur klaar zullen staan. 
Het gaat hier alleen om medicijnen die u al gebruikt. 

Ik wil naar een specialist, kan ik daar zo naar toe?

Er is altijd een verwijsbrief nodig om bij de specialist langs te kunnen. U zal dus altijd eerst op het spreekuur van de huisarts moeten komen. 

Wanneer kan ik bellen voor uitslagen?

Voor uitslagen (bloedonderzoek, röntgenfoto's of ander onderzoek) kunt u bellen vanaf 11 uur. Bloeduitslagen zijn (onder voorbehoud) twee werkdagen na het bloedprikken bekend. Dit geldt ook voor röntgen- en echo onderzoek.

thuisarts.nl vZVZ.nl